Shaxsiy maʼlumotlarning himoya qilish va qayta ishlash siyosati

I. Umumiy qoidalar

 1.1. Mazkur Shaxsiy maʼlumotlarning himoya qilish va qayta ishlash siyosati (keyingi oʻrinlarda “Siyosat” deb yuritiladi) “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari toʻgʻrisida” gi va “Axborotlashtirish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq tayyorlangan.

“O‘zkimyosanoat” AJ (keyingi o‘rinlarda “Jamiyat” deb yuritiladi) shaxsiy ma’lumotlarni (keyingi o‘rinlarda “Ma’lumotlar” deb yuritiladi) qayta ishlash va himoya qilishda amaldagi qonunchilik va mazkur hujjatga asoslanadi.

 

II. Qo'llash sohasi

 2.1. Ushbu Siyosat ushbu hujjat kuchga kirgunga qadar va keyin olingan ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi.

2.2. Ma'lumotlarning ahamiyati va ahamiyatini anglagan holda, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va boshqa davlatlar fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlariga rioya etilishi haqida g'amxo'rlik qilib, Jamiyat Ma'lumotlarning ishonchli himoyasini ta'minlaydi.

 

III. Ta'riflar

3.1. Ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita aniq yoki identifikatsiya qilinadigan jismoniy shaxsga (fuqaroga) tegishli har qanday ma'lumotni anglatadi, ya'ni. Bunday ma'lumotlar, xususan, quyidagilarni o'z ichiga oladi: to'liq ism, yil, oyi, tug'ilgan sanasi va joyi, manzili, oilasi, ijtimoiy, mulkiy holati to'g'risidagi ma'lumotlar, ma'lumoti, kasbi, daromadi, telefon raqami, aloqa uchun elektron pochta manzili, bo'sh lavozimlarga nomzodlar, bunday nomzodlar anketani to'ldirishda qoldirilgan, shu jumladan nomzodning rezyumedagi ma'lumotlar, shuningdek boshqa ma'lumotlar.

3.2. Ma'lumotlarni qayta ishlash deganda avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda va/yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan Ma'lumotlar bilan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar (operatsiyalar) to'plami tushuniladi. Bunday harakatlar (operatsiyalar) quyidagilarni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni to'plash, ro'yxatga olish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, ta'minlash, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o'chirish, yo'q qilish.

3.3. Ma'lumotlar xavfsizligi ma'lumotlarga ruxsatsiz va/yoki ruxsatsiz kirishdan, ma'lumotlarni yo'q qilish, o'zgartirish, bloklash, nusxalash, taqdim etish, tarqatish, shuningdek Ma'lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilishni anglatadi.

 

IV. Ma'lumotlarni qayta ishlashning huquqiy asoslari va maqsadlari

4.1. Jamiyatda ma’lumotlarni qayta ishlash va ularni himoya qilish O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari, Mehnat kodeksi, qonunosti hujjatlari, ma’lumotlarni qayta ishlash holatlari va xususiyatlarini belgilovchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. O‘zbekiston Respublikasi tegishli organlarining yo‘riqnomalari va uslubiy hujjatlari.

4.2. Jamiyat tomonidan qayta ishlanadigan ma'lumotlarning sub'ektlari quyidagilardir:

bo‘sh ish o‘rinlariga nomzodlar, shu jumladan nomzodlar Jamiyatning rasmiy internet-resurslarida nomzod so‘rovnomasini to‘ldirishlari;

Jamiyat xodimlariga, Jamiyat xodimlarining qarindoshlariga, agar ular to‘g‘risidagi ma’lumotlar xodim tomonidan taqdim etilgan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan chegaralar doirasida;

Jamiyat boshqaruv organlarining a'zolari bo'lgan va xodimlar bo'lmagan shaxslar;

jamiyat fuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzadigan jismoniy shaxslar;

yuridik shaxslarning vakillari - Jamiyatning kontragentlari;

jismoniy shaxslar – iste’molchilar, shu jumladan Jamiyatga tegishli saytga tashrif buyuruvchilar (keyingi o‘rinlarda “Sayt” deb yuritiladi), shu jumladan, keyinchalik xizmatlarni oluvchilar;

Ma'lumotlari uchinchi shaxslar manfaatlarini ko'zlab qayta ishlanadigan jismoniy shaxslar - shartnoma asosida ma'lumotlar operatorlari (ma'lumotlar operatorlarining ko'rsatmasi).

4.3. Jamiyat qonun hujjatlariga, shu jumladan Fuqarolik Kodeksiga, Soliq kodeksiga, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq, lekin ular bilan cheklanmagan holda, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan Jamiyatga yuklangan funksiyalar, vakolatlar va majburiyatlarni amalga oshirish maqsadida ma'lumotlar sub'ektlariga ishlov beradi. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, Oila kodeksi va boshqa qonun hujjatlari, shuningdek ma’lumotlar operatorlari, Jamiyatning ustavi va mahalliy hujjatlari.

4.3.1. Quyidagi maqsadlar uchun xodimlar:

O‘zbekiston Respublikasining mehnat, soliq va pensiya qonunchiligiga rioya qilish, xususan:

- xodimlarni ishga joylashtirish, o'qitish va lavozimini oshirishda yordam berish;

- hisob-kitob va ish haqi fondi;

- xodimlarning xizmat safarlarini (xizmat safarlarini) tashkil etish;

- ishonchnomalarni ro'yxatdan o'tkazish (shu jumladan uchinchi shaxslar oldida Jamiyat manfaatlarini ifodalash uchun);

- xodimlarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash;

- bajarilgan ishlarning miqdori va sifatini nazorat qilish;

- mulkning saqlanishini ta'minlash;

- Jamiyat binolariga kirishni nazorat qilish qoidalariga rioya qilish;

- ish vaqtini hisobga olish;

- O‘zbekiston Respublikasining Mehnat, Soliq kodekslari va boshqa qonun hujjatlariga, shuningdek, Jamiyatning Ustavi va me’yoriy hujjatlariga muvofiq har xil turdagi imtiyozlardan foydalanish;

- hayot, sog'liq va/yoki baxtsiz hodisalardan ixtiyoriy sug'urta qilish.

4.3.2. Ochiq bo'sh ish o'rinlariga ariza bergan shaxslar bilan mehnat shartnomasini tuzish imkoniyati to'g'risida qaror qabul qilish uchun bo'sh ish o'rinlariga nomzodlar.

4.3.3. Qonun hujjatlarida nazarda tutilgan talablarga rioya qilish, shu jumladan ma’lumotlarni majburiy oshkor qilish, audit o‘tkazish, bitimlar, shu jumladan manfaatdor shaxslar ishtirokidagi bitimlar tuzish imkoniyatini tekshirish maqsadida jamiyat boshqaruv organlarining a’zosi bo‘lgan xodimlar bo‘lmagan shaxslar. va/yoki yirik operatsiyalar.

4.3.4. Qarama-qarshi tomonlar - jismoniy shaxslar:

tomonlardan biri jismoniy shaxs bo'lgan shartnomani tuzish va bajarish;

hamkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish.

4.3.5. Yuridik shaxslarning vakillari - muzokaralar olib borish, shartnomalar tuzish va bajarish uchun Jamiyatning kontragentlari bo'lib, ular bo'yicha bunday yuridik shaxs xodimlarining ma'lumotlari Jamiyat faoliyatining turli sohalarida shartnomani bajarish uchun taqdim etiladi.

4.3.6. Ma'lumotlari uchinchi shaxslarning manfaatlarini ko'zlab qayta ishlanadigan jismoniy shaxslar - Ma'lumotlar operatorlari kelishuvlari (ma'lumotlar operatorlarining ko'rsatmalari) asosida ma'lumotlar operatorlarining ko'rsatmalarini bajarish uchun.

 

V. Ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari va shartlari

 5.1. Ma'lumotlarni qayta ishlashda Jamiyat quyidagi tamoyillarga amal qiladi:

Ma'lumotlarni qayta ishlash qonuniy va adolatli asosda amalga oshiriladi;

Ma'lumotlar uchinchi shaxslarga oshkor etilmaydi va ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz tarqatilmaydi, vakolatli davlat organlarining talabiga binoan ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladigan hollar, sud jarayonlari bundan mustasno;

Ma'lumotlarni qayta ishlash (jumladan, yig'ish) oldidan aniq qonuniy maqsadlarni aniqlash;

faqat belgilangan qayta ishlash maqsadi uchun zarur va yetarli bo'lgan ma'lumotlar yig'iladi;

qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarini birlashtirishga yo'l qo'yilmaydi;

Ma'lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklangan;

Qayta ishlangan ma'lumotlar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, qayta ishlash maqsadlariga erishilgandan so'ng yoki ushbu maqsadlarga erishish zarurati yo'qolgan taqdirda yo'q qilinishi yoki shaxsiylashtirilmasligi kerak.

5.2. Jamiyat sub'ektlarning ma'lumotlarini ommaviy ma'lumotlar manbalariga kiritishi mumkin, Jamiyat sub'ektning ma'lumotlarini qayta ishlashga yozma roziligini oladi.

5.3. Jamiyat irqi, millati, siyosiy qarashlari, diniy, falsafiy va boshqa e'tiqodlari, intim hayoti, jamoat birlashmalariga, shu jumladan kasaba uyushmalariga a'zolikka oid ma'lumotlarni qayta ishlamaydi.

5.4. Jamiyat ma'lumotlar sub'ektining sog'lig'i holati to'g'risidagi ma'lumotlarni quyidagi hollarda qayta ishlashi mumkin:

1) qonun hujjatlariga muvofiq;

2) xodimning hayoti, sog'lig'i yoki boshqa hayotiy manfaatlarini himoya qilish yoki boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i yoki boshqa hayotiy manfaatlarini himoya qilish va ma'lumotlar sub'ektining roziligini olish mumkin emas;

3) xodimning yoki uchinchi shaxslarning huquqlarini belgilash yoki amalga oshirish, shuningdek odil sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq;

4) sug'urtaning majburiy turlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq, sug'urta qonunchiligiga muvofiq.

5.5. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan hollarda Jamiyat ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga (soliq xizmati va boshqa davlat organlariga) berishga haqli.

5.6. Jamiyat ma'lumotlar sub'ekti ma'lumotlariga ishlov berishni ushbu shaxslar bilan tuzilgan shartnoma asosida ma'lumotlar sub'ektining roziligi bilan uchinchi shaxslarga topshirishga haqli.

5.7. Jamiyat bilan tuzilgan shartnoma/oferta asosida ma'lumotlarni qayta ishlovchi shaxslar Qonunda nazarda tutilgan ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish tamoyillari va qoidalariga rioya qilish majburiyatini oladilar. Har bir uchinchi shaxs uchun shartnoma Ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha uchinchi tomon tomonidan amalga oshiriladigan ma'lumotlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar (operatsiyalar) ro'yxatini, qayta ishlash maqsadlarini belgilaydi, bunday shaxsning maxfiyligini saqlash va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash majburiyatini belgilaydi. ularni qayta ishlash, qonun hujjatlariga muvofiq qayta ishlangan ma'lumotlarni himoya qilish talablarini belgilaydi.

5.8. O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablarini va uning shartnoma majburiyatlarini bajarish maqsadida Jamiyatda Ma’lumotlarni qayta ishlash avtomatlashtirish vositalari yordamida ham, foydalanmasdan ham amalga oshiriladi. Qayta ishlash operatsiyalari majmui ma'lumotlarni to'plash, qayd etish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), qazib olish, foydalanish, uzatish (ta'minlash, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o'chirish, yo'q qilishni o'z ichiga oladi.

5.9. Jamiyat, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, Ma'lumotlar sub'ektiga nisbatan huquqiy oqibatlarga olib keladigan yoki uning huquqlari va qonuniy manfaatlariga boshqacha tarzda daxldor bo'lgan qarorlarni faqat Ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashga asoslangan holda qabul qilishni taqiqlaydi.

 

VI. Ma'lumotlar sub'ektlarining, shuningdek Jamiyatning ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha huquq va majburiyatlari

 6.1. Ma'lumotlari Jamiyat tomonidan qayta ishlanadigan sub'ekt Jamiyatdan olish huquqiga ega:

- ma'lumotlarni qayta ishlash faktini va tegishli ma'lumotlar sub'ektiga tegishli ma'lumotlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlash;

- ma'lumotlarni qayta ishlashning qonuniy asoslari va maqsadlari to'g'risidagi ma'lumotlar;

- Jamiyat tomonidan qo'llaniladigan ma'lumotlarni qayta ishlash usullari haqida ma'lumot;

- Jamiyatning nomi va joylashgan joyi to'g'risidagi ma'lumotlar;

- Ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan yoki Jamiyat bilan tuzilgan shartnoma asosida yoki qonun asosida ma'lumotlar oshkor etilishi mumkin bo'lgan shaxslar (Jamiyat xodimlari bundan mustasno) to'g'risidagi ma'lumotlar;

- agar qonun hujjatlarida bunday ma'lumotlarni taqdim etishning boshqacha tartibi nazarda tutilmagan bo'lsa, ma'lumotlar sub'ektiga tegishli qayta ishlangan ma'lumotlarning ro'yxati va ularni olish manbasi to'g'risidagi ma'lumotlar;

- ma'lumotlarni qayta ishlash shartlari, shu jumladan ularni saqlash shartlari to'g'risidagi ma'lumotlar;

- ma'lumotlar sub'ekti tomonidan qonunda nazarda tutilgan huquqlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar;

- Jamiyat nomidan ma'lumotlarni qayta ishlovchi shaxsning ismi (to'liq ismi) va manzili;

- O'zbekiston Respublikasining qonunida yoki boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa ma'lumotlar;

Agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, eskirgan, noto'g'ri, noqonuniy olingan yoki qayta ishlashning belgilangan maqsadi uchun zarur bo'lmasa, Jamiyatdan o'z ma'lumotlarini aniqlashtirishni, ularni bloklashni yoki yo'q qilishni talab qilish;

istalgan vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligingizni qaytarib oling;

Jamiyatning uning ma'lumotlariga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlarini bartaraf etishni talab qilish;

Jamiyatning harakatlari yoki harakatsizligi ustidan tegishli organlarga yoki sudga shikoyat qilish, agar ma'lumotlar sub'ekti Jamiyat o'z ma'lumotlarini Qonun talablarini buzgan holda qayta ishlamoqda yoki uning huquq va erkinliklarini boshqacha tarzda buzadi deb hisoblasa;

o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shu jumladan zararni qoplash va (yoki) sudda ma'naviy zararni qoplash.

6.2. Ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida Jamiyat quyidagilarga majburdir:

Ma'lumotlar sub'ektiga uning iltimosiga binoan uning shaxsiy ma'lumotlariga ishlov berish to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishi yoki ma'lumotlar sub'ekti yoki uning vakilining so'rovi olingan kundan boshlab o'ttiz kun ichida qonuniy ravishda rad etish;

Ma'lumotlar sub'ektiga, agar qonun hujjatlariga muvofiq ma'lumotlarni taqdim etish majburiy bo'lsa, ma'lumotlarni taqdim etishni rad etishning huquqiy oqibatlarini tushuntirish;

Ma'lumotlarni qayta ishlash boshlanishidan oldin (agar Ma'lumotlar Ma'lumotlar sub'ektidan olinmagan bo'lsa), O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, ma'lumotlar sub'ektiga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishi shart:

1) Jamiyat yoki uning vakilining nomi yoki familiyasi, ismi, otasining ismi va manzili;

2) ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadi va uning qonuniy asoslari;

3) Ma'lumotlarning maqsadli foydalanuvchilari;

4) ma'lumotlar sub'ektlarining qonun bilan belgilangan huquqlari;

5) ma'lumotlar manbai.

Ma'lumotlarga ruxsatsiz yoki tasodifiy kirishdan, ma'lumotlarni yo'q qilishdan, o'zgartirishdan, bloklashdan, nusxalashdan, taqdim etishdan, tarqatishdan, shuningdek boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish uchun zarur huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'rish yoki ularning qabul qilinishini ta'minlash. ma'lumotlar;

maʼlumotlarni qayta ishlash boʻyicha oʻz siyosatini belgilovchi hujjatga, amalga oshirilayotgan maʼlumotlarni himoya qilish talablari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga internet tarmogʻida eʼlon qilish va Internet tarmogʻidan foydalangan holda cheklanmagan foydalanishni taʼminlash;

maʼlumotlar subʼyektlariga va/yoki ularning vakillariga bunday soʻrov olingan kundan boshlab 30 kun ichida tegishli soʻrov yuborilganda maʼlumotlar bilan tanishish imkoniyatini bepul taqdim etish;

Ma'lumotlar sub'ektiga tegishli noqonuniy qayta ishlangan Ma'lumotlarni blokirovka qilish yoki ularning bloklanishini ta'minlash (agar Ma'lumotlarni qayta ishlash Jamiyat nomidan ish yurituvchi boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa), tekshirish muddati uchun ariza yoki so'rov olingan paytdan boshlab. ma'lumotlar sub'ektining yoki uning vakilining yoki ma'lumotlar sub'ektining yoki uning vakilining yoki shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organning iltimosiga binoan ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berish aniqlanganda;

ma'lumotlar taqdim etilgan kundan boshlab 7 ish kuni ichida ma'lumotlarni aniqlashtirish yoki ularning aniqlanishini ta'minlash (agar Ma'lumotlar Jamiyat nomidan ish yurituvchi boshqa shaxs tomonidan qayta ishlansa) va agar ma'lumotlarning noto'g'riligi fakti aniqlangan bo'lsa, ma'lumotlar bloklanishini olib tashlash. Ma'lumotlar sub'ekti yoki uning vakili tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida tasdiqlanadi;

Ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berishni to'xtatish yoki Jamiyat nomidan ish yurituvchi shaxs tomonidan Ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berishni to'xtatishni ta'minlash, agar Jamiyat tomonidan yoki Jamiyat bilan tuzilgan shartnoma asosida ish yurituvchi shaxs tomonidan Ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berish aniqlangan bo'lsa. Jamiyat, bunday aniqlangan kundan boshlab 3 ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda;

Ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish yoki uning tugatilishini ta'minlash (agar ma'lumotlarni qayta ishlash Jamiyat bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa) va Ma'lumotlarni yo'q qilish yoki ularning yo'q qilinishini ta'minlash (agar ma'lumotlarga ishlov berish boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilsa). Jamiyat bilan kelishuv) Ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadiga erishilganda, agar shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadiga erishilgan taqdirda, taraf, benefitsiar yoki kafil ma'lumotlar sub'ekti hisoblanadi. ;

Ma'lumotlarga ishlov berishni tugatish yoki uning tugatilishini ta'minlash va Ma'lumotlarni yo'q qilish yoki Ma'lumotlar sub'ekti Ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olgan taqdirda, agar Jamiyat Ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz Ma'lumotlarni qayta ishlashga haqli bo'lmasa, ularning yo'q qilinishini ta'minlash;

Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining ma'lumotlarni olish bo'yicha so'rovlarini, shuningdek ushbu so'rovlarga javoban ma'lumotlarni taqdim etish faktlarini qayd etishi kerak bo'lgan so'rovlar reestrini yuritish.

 

VII. Ma'lumotlarni himoya qilish talablari

 7.1. Ma'lumotlarga ishlov berishda Jamiyat ma'lumotlarni ularga noqonuniy va/yoki ruxsatsiz kirishdan, ma'lumotlarni yo'q qilishdan, o'zgartirishdan, bloklashdan, nusxalashdan, taqdim etishdan, tarqatishdan, shuningdek, boshqa narsalardan himoya qilish uchun zarur huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'radi. Ma'lumotlarga nisbatan noqonuniy harakatlar.

7.2. Bu choralar, xususan:

Ma'lumotlarga ishlov berishni tashkil etish uchun mas'ul shaxsni va Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul shaxsni tayinlash;

ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish bo'yicha mahalliy hujjatlarni ishlab chiqish va tasdiqlash;

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni qo'llash:

1) shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimlarida qayta ishlash jarayonida ma'lumotlar xavfsizligiga tahdidlarni aniqlash;

2) ma'lumotlarni himoya qilish talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimlarida qayta ishlash jarayonida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy-texnik chora-tadbirlarni qo'llash, ularning amalga oshirilishi qonun hujjatlarida belgilangan ma'lumotlar xavfsizligi darajasini ta'minlaydi;

3) belgilangan tartibda muvofiqlikni baholash tartibidan o‘tgan axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish;

4) shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimini ishga tushirishdan oldin Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar samaradorligini baholash;

5) agar Ma'lumotlar mashina tashuvchisida saqlangan bo'lsa, Ma'lumotlarning mashina vositalarini hisobga olish;

6) ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish faktlarini aniqlash va kelajakda bunday hodisalarning oldini olish choralarini ko'rish;

7) ruxsatsiz kirish natijasida o'zgartirilgan yoki yo'q qilingan ma'lumotlarni qayta tiklash;

8) shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimida qayta ishlangan ma'lumotlarga kirish qoidalarini belgilash, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar tizimidagi Ma'lumotlar bilan amalga oshirilgan barcha harakatlarni ro'yxatdan o'tkazish va hisobga olishni ta'minlash.

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar va shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimlarining xavfsizlik darajasini nazorat qilish;

Qonun talablari buzilgan taqdirda ma'lumotlar sub'ektlariga etkazilishi mumkin bo'lgan zararni, ko'rsatilgan zarar nisbatlarini va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlashga qaratilgan jamiyat tomonidan ko'riladigan choralarni baholash;

moddiy ma'lumotlar tashuvchilarga ruxsatsiz kirishni istisno qiluvchi va Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydigan shartlarga rioya qilish;

 

VIII. Ma'lumotlarni qayta ishlash shartlari (saqlash)

 8.1. Ma'lumotlarni qayta ishlash (saqlash) shartlari Ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlaridan kelib chiqqan holda, Ma'lumotlar sub'ekti bilan tuzilgan shartnomaning amal qilish muddatiga, qonun talablariga, Ma'lumotlar operatorlari nomidan ma'lumotlar operatorlarining talablariga muvofiq belgilanadi. Jamiyat ma'lumotlarni qayta ishlaydigan, tashkilotlar arxivlari faoliyatining asosiy qoidalari, cheklash muddati.

8.2. Qayta ishlash (saqlash) muddati o‘tgan ma’lumotlar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, yo‘q qilinishi kerak. Ma'lumotlarni qayta ishlash tugatilgandan keyin saqlashga faqat shaxsiylashtirishdan keyin ruxsat beriladi.

 

IX. Ma'lumotlarni qayta ishlash masalalari bo'yicha tushuntirishlar olish tartibi

 9.1. Ma’lumotlari Jamiyat tomonidan qayta ishlanadigan shaxslar o‘z Ma’lumotlariga ishlov berish bo‘yicha tushuntirishlarni Jamiyatga shaxsan murojaat qilish orqali yoki Jamiyatning joylashgan manziliga tegishli yozma so‘rov yuborish orqali olishlari mumkin.

9.2. Jamiyatga rasmiy so'rov yuborilgan taqdirda, so'rov matnida quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

ma'lumotlar sub'ektining yoki uning vakilining familiyasi, ismi, otasining ismi;

ma'lumotlar sub'ektining yoki uning vakilining shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjatning raqami, ko'rsatilgan hujjatning berilgan sanasi va uni bergan organ to'g'risidagi ma'lumotlar;

ma'lumotlar sub'ektining Jamiyat bilan aloqalari borligini tasdiqlovchi ma'lumotlar;

Jamiyat tomonidan so'rovga javob yuborish uchun qayta aloqa uchun ma'lumot;

ma'lumotlar sub'ektining (yoki uning vakilining) imzosi. Agar so‘rov elektron shaklda yuborilgan bo‘lsa, u holda u O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq elektron hujjat shaklida rasmiylashtirilishi va elektron imzo bilan imzolanishi kerak.

 

X. Internet tarmog'idan foydalangan holda Jamiyat tomonidan to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish xususiyatlari

10.1. Jamiyat Sayt foydalanuvchilaridan olingan maʼlumotlarni, shu jumladan internet resurslaridan boʻsh ish oʻrinlariga nomzodlar maʼlumotlarini qayta ishlaydi va himoya qiladi. (keyingi o‘rinlarda birgalikda Veb-sayt deb yuritiladi).

10.2. Ma'lumotlarni to'plash Jamiyat Internetdan foydalangan holda ma'lumotlarni olishning ikkita asosiy usuli mavjud:

10.2.1. Saytdagi tegishli shakllarni to'ldirish va elektron pochta xabarlarini yuborish yo'li bilan sub'ektlar tomonidan ma'lumotlarni (shu jumladan familiyasi, ismi, lavozimi, ish joyi, lavozimi, aloqa telefoni, elektron pochta manzili, manzili va boshqalar) taqdim etish.

10.2.2. Avtomatik ravishda to'plangan ma'lumotlar Jamiyat shaxsiy ma'lumotlar bo'lmagan ma'lumotlarni to'plashi va qayta ishlashi mumkin:

foydalanishda Jamiyat mijozlariga dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish uchun Jamiyat tomonidan sotilgan va sotuvga qo'yilgan tovarlar bo'yicha Sayt foydalanuvchilari tomonidan kiritilgan qidiruv so'rovlari asosida Saytdagi foydalanuvchilarning manfaatlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Sayt, shuningdek, Saytning qaysi bo'limlari va mahsulotlar Jamiyat mijozlari orasida eng ko'p talabga ega ekanligi haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish;

Sayt bo'limlaridan foydalanish bo'yicha mijozlar statistikasini umumlashtirish va yaratish maqsadida sayt foydalanuvchilarining qidiruv so'rovlarini qayta ishlash va saqlash. Jamiyat foydalanuvchining Sayt bilan o'zaro aloqasi, elektron pochta yozishmalari va hokazolar jarayonida olingan ma'lum turdagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda oladi. Veb-protokollar, cookie-fayllar, veb-markalar kabi texnologiyalar va xizmatlar, shuningdek, dastur va vositalar haqida bormoqda. bu uchinchi tomon. tomonlar.

Cookie - bu veb-saytga har safar tashrif buyurganingizda avtomatik ravishda kompyuteringizning qattiq diskiga joylashtiriladigan ma'lumotlarning bir qismi. Shunday qilib, cookie veb-sayt uchun noyob brauzer identifikatoridir. Cookie-fayllar ma'lumotlarni serverda saqlash imkonini beradi va internetda osonroq harakatlanishga yordam beradi, shuningdek, saytni tahlil qilish va natijalarni baholash imkonini beradi. Ko'pgina veb-brauzerlar cookie-fayllarga ruxsat beradi, lekin siz cookie-fayllarni rad etish yoki ularning yo'lini kuzatish uchun sozlamalaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Shu bilan birga, brauzerda cookie fayllari o'chirilgan bo'lsa, ba'zi manbalar to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Veb belgilari. Ba'zi veb-sahifalarda yoki elektron pochta xabarlarida Jamiyat Internetda keng tarqalgan "veb teglash" texnologiyasidan (shuningdek, "teglar" yoki "aniq GIF texnologiyasi" sifatida ham tanilgan) foydalanishi mumkin. Veb-teglash veb-saytlarning ishlashini tahlil qilishga yordam beradi, masalan, saytga tashrif buyuruvchilar sonini yoki sayt sahifasidagi asosiy pozitsiyalarga qilingan "kliklar" sonini o'lchash. Shu bilan birga, veb-teglar, cookie-fayllar va boshqa monitoring texnologiyalari Ma'lumotlarni avtomatik ravishda olishga imkon bermaydi. Agar Sayt foydalanuvchisi o'z ixtiyoriga ko'ra, masalan, fikr-mulohaza shaklini to'ldirishda yoki elektron pochta xabarini yuborishda o'z ma'lumotlarini taqdim etsa, shundan keyingina veb-saytlardan foydalanish qulayligi uchun jarayonlar avtomatik ravishda batafsil ma'lumotlarni to'playdi va/yoki foydalanuvchilarning o'zaro ta'sirini yaxshilash uchun.

10.3. Ma'lumotlardan foydalanish Jamiyat taqdim etilgan ma'lumotlardan ularni to'plashning belgilangan maqsadlariga muvofiq, agar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga muvofiq bunday rozilik zarur bo'lsa, ma'lumotlar sub'ektining roziligi bilan foydalanishga haqli. ma'lumotlar sohasida.

Umumlashtirilgan va shaxsiylashtirilgan shaklda olingan ma'lumotlardan Jamiyat tomonidan sotiladigan tovarlar va xizmatlar xaridorlarining ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun foydalanish mumkin.

10.4. Ma'lumotlarni uzatish Jamiyat ma'lumotlarni qayta ishlashni uchinchi shaxslarga faqat ma'lumotlar sub'ektining roziligi bilan topshirishi mumkin.

Ma'lumotlar uchinchi shaxslarga quyidagi hollarda ham berilishi mumkin:

a) qonunlar, sud qarorlari va boshqalarga muvofiq vakolatli davlat organlarining qonuniy so'rovlariga javob sifatida.

b) agar ma'lumotlar sub'ektining oldindan roziligi olinmasa, ma'lumotlar marketing, tijorat va boshqa shunga o'xshash maqsadlar uchun uchinchi shaxslarga berilishi mumkin emas.

10.5. Saytda Sayt foydalanuvchilari uchun foydali va qiziqarli maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi mumkin boʻlgan boshqa veb-resurslarga havolalar mavjud. Biroq, ushbu Siyosat boshqa bunday saytlarga taalluqli emas. Boshqa saytlarga havolalar bo'lgan foydalanuvchilarga bunday saytlarda joylashtirilgan Ma'lumotlarni qayta ishlash qoidalari bilan tanishish tavsiya etiladi.

10.6. Sayt foydalanuvchisi istalgan vaqtda rasmiy elektron pochta manziliga elektron xabar yuborish yoki ushbu manzilga yozma bildirishnoma yuborish orqali Ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olishi mumkin.

 

XI. Yakuniy qoidalar

11.1. Ushbu Siyosat Jamiyatning mahalliy normativ hujjati hisoblanadi.

11.2. Ushbu siyosat ommaviydir. Ushbu Siyosatning umumiy mavjudligi Jamiyatning veb-saytida e'lon qilinishi bilan ta'minlanadi.

11.3. Ushbu Siyosat quyidagi hollarda qayta ko'rib chiqilishi mumkin:

O‘zbekiston Respublikasining shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish sohasidagi qonun hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritilganda;

vakolatli davlat organlaridan Siyosat doirasiga ta’sir etuvchi nomuvofiqliklarni bartaraf etish yuzasidan ko‘rsatmalar olingan hollarda;

Jamiyat rahbariyatining qarori bilan;

Ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlari va shartlarini o'zgartirganda;

tashkiliy tuzilmani, axborot va/yoki telekommunikatsiya tizimlarining tuzilishini o'zgartirishda (yoki yangilarini joriy etishda);

ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilishning yangi texnologiyalarini qo'llashda (jumladan, uzatish, saqlash);

Jamiyat faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini o'zgartirish zarurati tug'ilganda.

11.4. Mazkur Siyosat qoidalariga rioya qilinmagan taqdirda Jamiyat va uning xodimlari O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo‘ladilar.

11.5. Ushbu Siyosat talablarining bajarilishini nazorat qilish Jamiyat ma'lumotlariga ishlov berishni tashkil etish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi uchun mas'ul shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.