Veb-saytdan foydalanish boʼyicha yoʼriqnoma va atamalar ro‘yxati

Rasmiy veb-saytdagi ma`lumotlar har bir sahifaning yuqori qismidagi menyularga bo'lingan. Saytning bosh menyusi 12 ta qismdan iborat:

Sahifalarning ichida math joylashgan manzil, sarlavhasi, chop etish va fayl ko'rinishida yuklab olish imkoniyatlari aks ettirilgan.


Atamalar ro'yxati

Jamiyat haqida jamiyatning tarixi, tarkibiy tuzilmasi va rahbariyati to'g'risidagi ma`lumotlar
Matbuot markazi jamiyat kundalik hayotiga doir yangiliklar, foto va video ma'lumotlar
Hujjatlar jamiyat faoliyatiga doir hujjatlar
Faoliyat jamiyatning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar
Korxona va tashkilotlar tarmoqda faoliyat ko'rsatuvchi korxona va tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlar
Interaktiv xizmatlar jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlar va ulardan foydalanish talablari
Korporativ boshqaruv aksiyadorlik jamiyatiga bog'liq tashkiliy hujjatlar va hisobotlar
Ochiq ma'lumotlar  jamiyat faoliyatiga doir turli fayl ko'rinishidagi ochiq ma'lumotlar
Korrupsiyaga qarshi kurashish korrupsiyaga qarshi kurashish va komplayens faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlar
Muloqot uchun aloqa ma`lumotlari, manzil va transport vositalari
Jamiyat "O'zkimyosanoat" AJ
Bugʻlanish moddalarning kondensatsiyalangan qattiq yoki suyuq  fazadan gaz holiga oʻtishi
Elastiklik moddaning deformalovchi, ya’ni shaklini oʻzgartiruvchi kuchlarga qarshilik koʻrsatishi; deformalovchi kuchlar ta’siri toʻxtashi bilan modda shakli avvalgi holiga qaytadi
Fotokimyo kimyoning yorugʻlik ta’sirida boradigan kimyoviy reaksiyalarni tekshiruvchi sohasi
Geokimyo yer qobigʻida elementlarning taqsimlanishini, oʻzaro birikishini tekshiradigan fan
Gidrokimyo еabiiy suvlarning kimyoviy tarkibi va uning kimyoviy, fizik va biologik jarayonlar sodir boʻlayotgan oʻzgarishi bilan bogʻliq fan
Kimyo moddalarni va ularning oʻzgarib, boshqa moddalarga aylanishini tekshiradigan fan
Kimyoviy muvozanat qaytuvchan reaksiyalarda toʻgʻri va teskari reaksiyalarning tezliklari baravarlashganda kimyoviy muvozanat boʻladi, deyiladi, ya’ni vaqt birligida qancha miqdor modda toʻgʻri reaksiyaga kirishsa, teskari reaksiyada xuddi shuncha miqdor hosil boʻladi
Ammofos modda tahminan 30% NH4H2PO4 va 70% (NH4)2HPO4 dan iborat aralash oʻgʻitdir. Bir tonna ammofos uch tonna superfosfat bilan bir tonna ammoniy sulfitning oʻrnini bosadi.