«O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatining dividend siyosati to'g'risidagi nizom (yangi tahrir)

Mazkur «O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyati dividend siyosati (matn bo'yicha - Dividend siyosati) O'zbekiston Respublikasi «Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning xuquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi, «Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida»gi qonunlariga, Aksiyadorlikdorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig'ilishlarining bayonnomalari bilan (11.02.2016Y. №02-02/1-187 va 27.04.2018y. №24/1-989) tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi va Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv Qoidalarining tavsiyalariga, «O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyati (matn bo'yicha - Jamiyat) ustaviga va O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan.

Hujjatni yuklab olish