Kun hikmati

Navoiy hikmatlari

G‘urbatda g‘arib shodmon bo‘lmas emish, El anga shafiqu mehribon bo‘lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, Bulbulg‘a tikondek oshyon bo‘lmas emish.


Avloniy hikmatlari

Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir


Gyote hikmatlaridan


Lev Tolstoydan uch hikmat


Farzand va farzand tarbiyasi haqida